PrimeCofffee - Bản đồ cà phê
Chuyên mục Bản đồ cà phê
Bản đồ cà phê

Dự án Bản đồ cà phê (The World Specialty-Coffee Map) - Bắt đầu như một ý tưởng mới - “Hãy tạo một bản đồ về tất cả những nơi mà chúng ta canh tác cà phê đặc sản đó” Cụ thể là lập bản đồ thế giới cà phê đặc sản !

Read more about the article Sản xuất cà phê tại Brazil | Primecoffee
Single origin coffee - Cà phê bản địa - PrimeCoffee

Sản xuất cà phê tại Brazil | Primecoffee

Brazil là nhà sản xuất cà phê lớn nhất thế giới trong hơn 150 năm. Hiện nay, Brazil trồng khoảng một phần ba lượng cà phê của thế giới, mặc…