Prime Coffee ; Quy Định Chia Sẻ Bài Viết

Toàn bộ nội dung (bao gồm văn bản và hình ảnh liên quan)  từ PrimeCoffea.com được xây dựng và tổng hợp từ nhiều nguồn cho mục đích chia sẻ kiến thức – phi thương mại. Các nội dung trên trang được bảo hộ tác quyền theo Chứng chỉ bảo vệ của DMCA© . Bạn hoàn toàn có quyền sử dụng, chia sẻ các nội dung từ PrimeCoffea miễn là đảm bảo một số quy định cơ bản:

  • Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại vui lòng được ghi rõ ràng Nguồn tham khảo và dẫn link về bài gốc  từ PrimeCoffea.com.

Trang tin có hành vi sao chép cho mục đích thương mại hoặc  không thõa mãn tiêu chí bản quyền có thể bị xóa bỏ hoàn toàn theo điều khoản của DMCA.

“Prime không muốn nói về vai trò của chính mình với hạt cà phê. Chúng tôi nỗ lực để hạt cà phê được kể đến bạn trọn vẹn câu chuyện mà nó ấp ủ”