Báo cáo chuyên đề Tương Lai Của Cà Phê Robusta – WCR Cover

Tài liệu này là một dự án của PrimeCoffee được thực hiện để giúp các nhà sản xuất cà phê có thể dễ dàng tiếp cận các kiến thức khoa học, bài bản. PrimeCoffee và tác giả miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

Báo cáo chuyên đề:

Tương Lai Của Cà Phê Robusta – WCR

Để hỗ trợ phát triển chiến lược cải thiện nguồn giống, vào tháng 4 năm 2023, Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới (World Coffee Research), đã triệu tập một cuộc hội nghị tập trung với những nhà thu mua cà phê robusta lớn tại Lavazza Innovation Centre ở Turin, Ý, để thảo luận về quan điểm, nhu cầu và sở thích của họ khi nói đến chất lượng cà phê vối. Báo cáo này được thưc hiện để tổng hợp các nội dung đáng chú ý về cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển cà phê Robusta trong tương lai.

Bạn Có thể tải về [Miễn Phí] tập tin này! 

Tài Nguyên Mới

Khi bạn chi trả cho một tài nguyên; Prime đã có thêm nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !​