Prime Coffee ; Cà Phê Bền Vững

PrimeCoffee đã và đang xây dựng một thương hiệu cà phê bền vững về mặt môi trường, xã hội và sinh kế của mọi mắc xích trong chuỗi cung ứng cà phê. Bằng mối liên kết với các đối tác (nông dân) được xây dựng trên truyền thông - minh bạch, sự gắn kết với khách hàng qua trải nghiệm cà phê bậc cao và cam kết chất lượng. Cà phê nguyên bản không còn là chuỗi cung-cầu đơn thuần mà là một hệ sinh thái kiểu mẫu, nơi mà cà phê mang đến nhiều giá trị hơn cho mọi thành viên tham gia.

"Bền vững không chỉ là một tiền đề, một xu hướng Marketing nông nghiệp, tại Prime và với nhiều đối tác, đó là sinh kế, là sống còn, và là lẽ phải duy nhất cần có cho ngành cà phê"

CÀ PHÊ BỀN VŨNG

TẠO DỰNG MỘT VÙNG NGUYÊN LIỆU ĐỘC NHẤT - MÀ VẪN CHÚ TRỌNG TÍNH BỀN VỮNG

Để làm được điều này Prime Coffee sẽ ký hợp đồng chi tiết với từng đối tác của mình trước khi bắt đầu thu hoạch, đặt ra các mục tiêu cụ thể về chất lượng và tính bền vững.

Ca phe nguyen ban - Thu mua co trach nhiem Ký tên  #CaPheNGuyenBan

CHUỖI CUNG ỨNG - TIỀN ĐỀ CỦA CÀ PHÊ BỀN VỮNG

Định nghĩa về cà phê bền vững bắt đầu tại trang trại và kết thúc trong cốc, với sự tham gia của mọi mắc xích trong chuỗi cung ứng. Đó là lý do chúng tôi cố gắng để có được tính gắn kết trong mọi khâu sản xuất

- Nông Dân -

Trực tiếp làm việc với các nông dân canh tác cà phê, để mang đến các hoạt động hỗ trợ, cũng như đảm bảo toàn vẹn chất lượng nguyên liệu

- Prime Coffee -

Prime Coffee - mắc xích liên kết nông dân và khách hàng, nơi thăng hoa mọi đặc tính cà phê từ vùng nguyên liệu gốc với quy trình chế biến chuyên biệt 1;1

- Khách Hàng -

Mỗi khác hàng của Prim Coffee sẽ trải nghiệm cà phê thuần vị, được thu mua có trách nhiệm, với các chứng nhận nguồn gốc minh bạch và cam kết chất lượng toàn vẹn


Nguon cung ung ben vung

Nguồn gốc

Cà phê có tiềm năng phát triển hương vị tốt nhất trong các môi trường lành mạnh, đa dạng sinh học và tuân thủ canh tác hữu cơ. Các chương trình của Prime Cofee tại nguồn nguyên liệu gốc làm việc để thúc đẩy tiềm năng đó đồng thời hỗ trợ sinh kế của nông dân trồng cà phê và cộng đồng địa phương nơi sinh ra nguồn nguyên liệu thuần chủng nguyên bản ấy. Từ các hoạt động chọn lựa giống thuần, chọn cây che bóng, kỹ thuật tưới tiêu.. nông dân sẽ được giúp đỡ để trở thành đối tác cho một nguồn cung cà phê chất lượng.

Chương trình đào tạo

Là một nhà rang xay, Prime Coffee ở một vị trí độc nhất trong chuỗi cung ứng cà phê cho phép Prime trở thành tác nhân thay đổi. Qua hoạt động đào tạo, tư vấn và hỗ trợ thường xuyên, mỗi đối tác sẽ nhận thức về cà phê chất lượng cao, canh tác bền vững và mang các thông điệp này đến với khách hàng


Chuong trinh dao tao ho tro cong dong - Prime Coffee


Phat-trien-cong-dong-dia-phuong

Hỗ trợ cộng đồng

Ở mọi khu vực có trung tâm hỗ trợ công đồng của Prime Coffee, Các đối tác thu mua cũng chính là phái viên kết nối các vấn đề tại phương với Prime Coffee. Từ các biến đổi thời tiết, hạn hán bất thường, sâu bệnh.. đến các khó khăn trong cơ sở vật chất của hội phụ nữ, trường học.. đều được Prime lắng nghe và hỗ trợ hết sức như chính vấn đề của mình. Một tổ chức có thể không vĩ đại, nhưng phải có ý nghĩa thiết thực với cộng động mà nó làm việc

CÁC ĐỐI TÁC BỀN VỮNG

Tính bền vững là một vấn đề toàn cầu và thậm chí ở quy mô quốc gia một doanh nghiệp không thể đơn phương giải quyết - Điều này đòi hỏi sự hợp lực và học hỏi không ngừng từ cộng đồng, đối tác