Chuyên mục canh tác cà phê
Chuyên mục canh tác cà phê - PrimeCoffee
Canh tác

Mặc dù trồng và uống cà phê tồn tại lâu đời trong nhiều nền văn hóa, nhưng việc canh tác cà phê đã thay đổi mạnh mẽ kể từ thời kỳ thuộc địa. Có một quy trình phức tạp và được điều chỉnh tối ưu cho từng giống cà phê khác nhau !

Read more about the article So sánh cà phê Arabica và Robusta | PrimeCoffee
So sánh cà phê Arabica và Robusta | PrimeCoffee

So sánh cà phê Arabica và Robusta | PrimeCoffee

Với hơn 120 loài cà phê được canh tác trên toàn cầu, chỉ có hai loại thực sự xuất hiện trong tách cà phê buổi sáng của bạn: Coffea arabica…