Canh tác cà phê | PrimeCoffee

Category: Canh tác

Canh tác 12: Sâu bệnh hại trên cây cà phê

Canh tác 12: Sâu bệnh hại trên cây cà phê

Trên thế giới, cà phê là một trong những cây trồng bị rất nhiều đối tượng sâu bệnh tấn công và gây hại. Ở Việt Nam, các loại sâu bệnh hại nghiêm trọng trên cây cà phê đã được quan tâm nghiên cứu cụ thể

Canh tác 11: Phân bón cho cây cà phê

Canh tác 11: Phân bón cho cây cà phê

Mục đích của việc hiểu về nhu cầu dinh dưỡng đối với cây cà phê là để cung cấp cho cây đúng các chất dinh dưỡng cần thiết với tỷ lệ thích hợp, đủ về số lượng, bón đúng cách, thời gian bón phù hợp

Lịch sử và đa dạng sinh học của Robusta

Lịch sử và đa dạng sinh học của Robusta

Cà phê là một trong những cây công nghiệp quan trọng nhất trên thế giới, tạo ra ngoại hối đáng kể và hỗ trợ sinh kế của hàng triệu người trên toàn cầu. Trong 30 năm qua, nhu cầu về cà phê đã tăng trưởng

Canh tác 10: Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê

Canh tác 10: Nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê

Thực vật có thể tự tạo thức ăn từ ánh sáng mặt trời và carbon dioxide (thông qua Quang hợp và hô hấp). Tuy nhiên, để làm được như vậy, chúng cần được cung cấp một lượng chất dinh dưỡng nhất định từ đất. Nếu thiếu bất

Canh tác 09: Kỹ thuật cắt tỉa, tạo hình cây cà phê

Canh tác 09: Kỹ thuật cắt tỉa, tạo hình cây cà phê

Tỉa cành là việc loại bỏ có chọn lọc một phần của cây cà phê, bao gồm cả cành, chồi, hoa và quả. Cắt tỉa có thể kiểm soát kích thước tán cây để giúp thu hoạch dễ dàng hơn, khuyến khích tăng trưởng năng suất,

Canh tác 08: Kỹ thuật tưới nước cho cây cà phê

Canh tác 08: Kỹ thuật tưới nước cho cây cà phê

Cà phê là loại cây trồng ưa ẩm, cần nhiều nước tưới mới có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Trong khi đó, những năm gần đây, diện tích cà phê bị thiếu nước tưới đang có xu hướng gia tăng. Vì vậy, việc

Canh tác 07: Vai trò của nước tưới trong sản xuất cà phê

Canh tác 07: Vai trò của nước tưới trong sản xuất cà phê

Tưới tiêu là cung cấp nước có kiểm soát cho cây trồng. Tưới nước giúp cây cà phê sinh trưởng khỏe mạnh và đạt năng suất trong thời kỳ ít mưa, nhưng cũng có những lợi ích khác – kiểm soát thời gian ra hoa và

Canh tác 06: Quản lý đất trồng cà phê

Canh tác 06: Quản lý đất trồng cà phê

Xói mòn và rửa trôi đất trong quá trình canh tác cà phê là nguyên nhân làm suy giảm độ phì nhiêu đất trồng cà phê. Cà phê có thể trồng trên các loại đất có độ dốc khác nhau, song cần lưu ý đến

Canh tác 05: Vai trò của đất trong sản xuất cà phê

Canh tác 05: Vai trò của đất trong sản xuất cà phê

Các chất dinh dưỡng ngoài những gì cây trồng nhận được từ không khí và nước (carbon, oxy và hydro) được thu nhận qua đất. Đất và các chất dinh dưỡng của nó có thể đặc trưng theo vùng, thay đổi theo địa chất địa