Cà phê SHG là gì? đặc điểm của cà phê Strictly High Grown (SHG)
Cà phê SHG là gì? đặc điểm của cà phê Strictly High Grown (SHG)

Cà phê SHG là gì? đặc điểm của cà phê Strictly High Grown (SHG)

  • Post last modified:Tháng Ba 4, 2021
  • Reading time:8 phút để xem
  • Post category:Canh tác

Cà phê SHG (Strictly High Grown) hay còn gọi là Strictly Hard Bean (SHB) - Được định nghĩa là cây cà phê được trồng ở độ cao Trên 1.200 mét (4.000 feet) so…

Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê | PrimeCoffee
Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê PrimeCoffee

Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Ba 4, 2021
  • Reading time:12 phút để xem
  • Post category:Canh tác

Độ cao là yếu tố tiên quyết tác động đến chất lượng cà phê & quan trọng như chính nguồn giống. Cây cà phê được canh tác càng cao thì…