Chế biến

Người ta thường quên đi cách cà phê được hái, phân loại, tách vỏ, làm khô và đóng gói... Tất cả những điều này đều có thể được gọi chung là 'chế biến' và thực sự giữ vai trò cốt yếu trong việc quyết định hương vị cà phê !

Slider
Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee
Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee

Các hệ thống phân loại cà phê cơ bản | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Sáu 4, 2021
  • Reading time:19 mins read
  • Post category:Chế biến

Phân loại cà phê là một cách đánh giá chất lượng của hạt cà phê xanh trước khi chúng được xuất khẩu nhằm sản xuất các lô hàng thương mại…