Chuyên mục Chế biến cà phê - PrimeCoffee
Chuyên mục Chế biến cà phê - PrimeCoffee
Chế biến

Người ta không quan tâm cách cà phê được thu hái, phân loại, tách vỏ, làm khô,.. Và ý nghĩa đằng sau các công đoạn đó. Dù vậy, tất cả những điều này - Được gọi chung là 'Chế biến' thực sự làm nên khác biệt giữa cà phê đặc sản với cà phê thương mại!