Chuyên mục canh tác cà phê
Chuyên mục Chiết xuất- PrimeCoffee
Chiết xuất

Thiên nhiên đã cất giữ hàng ngàn chất hòa tan thơm ngon bên trong hạt cà phê, và chúng ta muốn chúng có trong tách của mình. Nhân loại đã cố gắng giải quyết vấn đề này mỗi sáng sớm trong một nghìn năm qua!

Read more about the article Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee
Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee

Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee

Thời gian là biến ít được tác động đến nhất kỹ thuật Espresso. Yếu tố này được đo bằng giây, từ khi máy bơm chạy và kết thúc lúc máy bơm dừng…