Chuyên mục canh tác cà phê
Chuyên mục Chiết xuất- PrimeCoffee
Chiết xuất

Thiên nhiên đã cất giữ hàng ngàn chất hòa tan thơm ngon bên trong hạt cà phê, và chúng ta muốn chúng có trong tách của mình. Nhân loại đã cố gắng giải quyết vấn đề này mỗi sáng sớm trong một nghìn năm qua!

Read more about the article Lựa chọn bộ lọc trong kỹ thuật Pour Over | PrimeCoffee
Lựa chọn bộ lọc trong kỹ thuật Pour Over | PrimeCoffee

Lựa chọn bộ lọc trong kỹ thuật Pour Over | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Ba 3, 2021
  • Reading time:22 mins read
  • Post category:Chiết xuất

Đối với một thứ tưởng chừng như đơn giản như Pour Over, việc lựa chọn bộ lọc cà phê phù hợp thực sự có rất nhiều điều đáng phân vân.…