Chuyên mục canh tác cà phê
Chuyên mục Chiết xuất- PrimeCoffee
Chiết xuất

Thiên nhiên đã cất giữ hàng ngàn chất hòa tan thơm ngon bên trong hạt cà phê, và chúng ta muốn chúng có trong tách của mình. Nhân loại đã cố gắng giải quyết vấn đề này mỗi sáng sớm trong một nghìn năm qua!

Read more about the article Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso | Máy Espresso P.1
Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso -Máy Espresso P1 - PrimeCoffee

Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso | Máy Espresso P.1

Mười năm trước, thật dễ dàng để thuyết phục người tiêu dùng rằng Espresso (và đồ uống dựa trên espresso) là cách duy nhất và tốt nhất để thưởng thức…