Bản đồ
cà phê
Dự án Bản đồ cà phê (The World Specialty-Coffee Map) - Bắt đầu như một ý tưởng mới - “Hãy tạo một bản đồ về tất cả những nơi mà chúng ta canh tác cà phê đặc sản đó” Cụ thể là lập bản đồ thế giới cà phê đặc sản !

Chuyên mục Bản đồ Cà phê

Cà phê Harar từ Ethiopia

Trong loạt bài bản đồ cà phê thế giới nới đầu tiên chúng ta đã ghé đến tại lục địa đen là Ethiopia – Nơi sinh ra của cà phê.

Tổng quan về cà phê Ethiopia từ Châu Phi

Trong số tất cả các quốc gia sản xuất cà phê, Ethiopia có lẽ là quốc gia hấp dẫn nhất. Sự hấp dẫn của nó không chỉ bắt nguồn từ