Lưu trữ Coffeeholic | Prime Coffee

Coffeeholic

Cupping & Sensory

  • Cupping & Sensory cung cấp bộ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu rõ các giác quan & hương vị, để trở thành chuyên gia đánh giá cảm quan cà phê đáng tin cậy...
0m
3
0

Craf Brewing

  • Là một chương trình bài bản về kỹ thuật Pha cà phê Thủ công. Craf Brewing cung cấp hướng dẫn chi tiết cho nhiều loại dụng cụ và phương pháp pha chế khác nhau...
0m
1
0

Coffee Introduction

  • Nhập môn Cà Phê là chương trình đào tạo tổng quát về ngành cà phê, được thiết kế để cung cấp kiến thức có hệ thống về mọi khía cạnh của ngành công nghiệp cà phê...
0m
1
0