Chuyên mục Cà phê Espresso - PrimeCoffee
Chuyên mục Cà phê Espresso - PrimeCoffee
Espresso

Caffé Espresso - Đó là một thức uống, một lối sống, một nghi lễ, một chứng nghiện. Nó là một nghệ thuật, một khoa học, một thực thể có thể đo lường và một trải nghiệm thần bí. Nó cũng đầy tranh cãi, những sai lầm và thiếu sót !

Read more about the article Tại sao lại là Espresso? PrimeCoffee
Tại sao lại là Espresso? PrimeCoffee

Tại sao lại là Espresso? PrimeCoffee

Caffé Espresso, Đó là một thức uống, một lối sống, một nghi lễ, một chứng nghiện. Đó là một mục tiêu cuối cùng và một sự pha chế trong mơ.…