Espresso

Caffé Espresso - Đó là một thức uống, một lối sống, một nghi lễ, một chứng nghiện. Nó là một nghệ thuật, một khoa học, một thực thể có thể đo lường và một trải nghiệm thần bí. Nó cũng đầy tranh cãi, những sai lầm và thiếu sót !

Slider
Espresso trong văn hóa cà phê Ý | PrimeCoffee
Espresso trong văn hóa cà phê Ý | PrimeCoffee

Espresso trong văn hóa cà phê Ý | PrimeCoffee

Từ đầu thế kỷ XIX , nhờ thành quả từ cuộc Cách mạng Công nghiệp ở Châu Âu những cải tiến trên máy Espresso đã mở ra bước ngoặt cho…

Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee
Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee

Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee

  • Sửa đổi lần cuối:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:14 phút để đọc
  • Chuyên mục bài viết:Chiết xuấtEspresso

Thời gian là biến ít được tác động đến nhất kỹ thuật Espresso. Yếu tố này được đo bằng giây, từ khi máy bơm chạy và kết thúc lúc máy bơm dừng…