PrimeCoffee chuyên mục Espresso

Trong khi người Ý phát minh ra máy pha cà phê Espresso đầu tiên, họ đã không đủ sức vóc để “dẫn đầu” nền về văn hóa cà phê. Hoặc nói theo cách khác: Espresso có thể là một phần quan trọng của văn hóa Ý, nhưng một phần di sản của Ý không phải là tất cả đối với Espresso ngày nay ; Bạn đang có mặt trong một phiên bản “Nền văn hóa Espresso” do PrimeCoffee xây dựng.


Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee
Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee

Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:14 phút để xem
  • Post category:Espresso / Pha chế

Thời gian là biến ít được tác động đến nhất kỹ thuật Espresso. Yếu tố này được đo bằng giây, từ khi máy bơm chạy và kết thúc lúc máy bơm dừng…