Espresso

Caffé Espresso - Đó là một thức uống, một lối sống, một nghi lễ, một chứng nghiện. Nó là một nghệ thuật, một khoa học, một thực thể có thể đo lường và một trải nghiệm thần bí. Nó cũng đầy tranh cãi, những sai lầm và thiếu sót !

Slider
Những cải tiến lịch sử trên máy Espresso – Máy Espresso P.2
Những cải tiến lịch sử trên máy Espresso - Máy Espresso P2 - PrimeCoffee

Những cải tiến lịch sử trên máy Espresso – Máy Espresso P.2

Giữa máy Espresso Ideale và một máy Espresso hiện đại vẫn còn một khoảng cách không nhỏ của những cải tiến kỹ thuật. Từ 1938, với thiết kế đòn bẩy của…

Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso | Máy Espresso P.1
Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso -Máy Espresso P1 - PrimeCoffee

Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso | Máy Espresso P.1

Mười năm trước, thật dễ dàng để thuyết phục người tiêu dùng rằng Espresso (và đồ uống dựa trên espresso) là cách duy nhất và tốt nhất để thưởng thức…