Giống loài

Hầu hết các giống cà phê đều có nguồn gốc từ các khu rừng ở Ethiopia, nơi loài C. arabica phát triển, thông qua quá trình thuần hóa do con người dẫn dắt. Tuy vậy, chỉ có không quá 5% đa dạng sinh học của loài Coffea được khai thác.

Slider
Giống cà phê Villa Sarchi | PrimeCoffee
Giống cà phê Villa Sarchi PrimeCoffee

Giống cà phê Villa Sarchi | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:Giống loài

Villa Sarchi (còn gọi là La Luisa hay Villalobos Bourbon) là một đột biến tự nhiên của giống C. Bourbon với một đột biến gen khiến cây phát triển nhỏ…

Giống cà phê Sarchimor | PrimeCoffee
Giống cà phê Sarchimor Coffee

Giống cà phê Sarchimor | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:6 mins read
 • Post category:Giống loài

Giống cà phê Sarchimor là kết quả lai giữa giống Timor và giống Villa Sarchi (Coffea Arabica Var. Villa Sarchi). Do thừa hưởng ưu điểm tốt từ Timor nên giống…

Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee
Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:Giống loài

Cà phê Caturra là một dạng đột biến tự nhiên của giống cà phê Bourbon, với một biến đổi gen làm cây lùn hơn bình thường (dwarfism). Do có nguồn…

Giống cà phê Mundo Novo | PrimeCoffee
Giống cà phê Caturra | PrimeCoffee

Giống cà phê Mundo Novo | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:2 mins read
 • Post category:Giống loài

Mundo Novo là kết quả lai tạo tự nhiên giữa giống Bourbon và Typica có sức sống và năng suất tốt, chất lượng cao nhưng dễ bị nhiễm các bệnh…

Giống cà phê Catuai | PrimeCoffee
Giống cà phê Catuai - PrimeCoffee

Giống cà phê Catuai | PrimeCoffee

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:4 mins read
 • Post category:Giống loài

Giống cà phê Catuai là kết quả lai tạo giữa giống Mundo Novo và giống Caturra lùn, do viện nghiên cứu nông nghiệp Sao Paulo - Brazil thực hiện. Cây…

Cà phê Geisha từ Panama – Bản đồ cà phê Châu Mỹ
Giống cà phê Geisha Panama Prime Coffee

Cà phê Geisha từ Panama – Bản đồ cà phê Châu Mỹ

 • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
 • Reading time:5 mins read
 • Post category:Giống loài

Kể từ đầu những năm 2000, từ khi được công nhận như một Specialty Coffee, cà phê Geisha đã đại diện cho Panama trước bản đồ cà phê thế giới. Sự thành…