Chuyên mục Giống loài cà phê - PrimeCoffee
Chuyên mục Giống loài cà phê - PrimeCoffee
Giống loài

Hầu hết các giống cà phê đều có nguồn gốc từ các khu rừng ở Ethiopia, nơi loài C. arabica phát triển, thông qua quá trình thuần hóa do con người dẫn dắt. Tuy vậy, chỉ có không quá 5% đa dạng sinh học của loài Coffea được khai thác.