Slurping | Prime Coffee

Slurping

Slurping là hành động hít, húp, hoặc hút một đồ uống hoặc thực phẩm một cách nhanh chóng và mạnh giữa việc hít vào và thở ra. Slurping thường được các cupper sử dụng khi thử nếm, giúp cà phê thoát ra khỏi khoang miệng và tạo ra một trải nghiệm cảm quan tốt hơn.

Hành động slurping có thể giúp người uống cà phê cảm nhận được đầy đủ hương vị và hương thơm của cà phê. Khi slurping, cà phê sẽ được phân tán trên toàn bộ bề mặt của lưỡi và khoang miệng, giúp cảm nhận được sự phong phú của các hương vị và mùi của cà phê.

Ngoài ra, slurping cũng giúp cải thiện việc điều chỉnh nhiệt độ cảm nhận và người ta cho rằng nó có thể tạo ra âm thanh giống như tiếng chợp miệng. Điều này thường thấy trong việc thưởng thức cà phê đặc biệt và thú vị.

« Quay lại bảng thuật ngữ