Smoky | Prime Coffee

Smoky

Smoky (mùi khói) chỉ mùi thơm đặc trưng của thực phẩm bị cháy, hoặc gỗ cháy, smoky được xem như một thuộc tính tích cực và thường được sử dụng bởi cupper khi đánh giá các loại cà phê rang sẫm màu (dark-roasted). Đôi khi người ta còn dùng thuật ngữ “burnt” thay cho “Smokey

Trong một số trường hợp, hương vị smoky có thể là kết quả của quá trình rang cà phê, trong đó hạt cà phê tiếp xúc với khói hoặc có môi trường rang không hoàn toàn lành mạnh.

Đánh giá cảm quan của cà phê với hương vị smoky có thể thú vị đối với một số người uống cà phê, nhưng không phải ai cũng thích loại hương vị này. Đó là một phần của sự đa dạng của cà phê và là một yếu tố mà người yêu cà phê có thể đánh giá và khám phá trong hương vị của từng loại cà phê.

« Quay lại bảng thuật ngữ