Chứng nhận Organic trên cà phê hữu cơ | PrimeCoffee
Chứng nhận Organic trên cà phê hữu cơ | PrimeCoffee

Chứng nhận Organic trên cà phê hữu cơ | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Ba 6, 2021
  • Reading time:18 phút để xem
  • Post category:Canh tác / Khái niệm

Qua các bài đăng về chứng nhận liên quan đến thương mại trực tiếp và thương mại công bằng, thì đây là lúc bắt đầu với một chứng nhận xuất…

Canh tác cà phê dưới bóng râm, Shade-Grown Coffee
Canh tác cà phê dưới bóng râm, Shade-Grown Coffee

Canh tác cà phê dưới bóng râm, Shade-Grown Coffee

  • Post last modified:Tháng Tư 21, 2021
  • Reading time:18 phút để xem
  • Post category:Canh tác / Khái niệm

Từ khi được con người tìm thấy, cà phê đã là một loại cây bụi mọc hoang dã trong các khu rừng ở Ethiopia và miền nam Sudan (ngày nay…

Coffee hay Cofffea, Vì sao là PrimeCoffea?
Coffee hay Cofffea, Vì sao là PrimeCoffea?

Coffee hay Cofffea, Vì sao là PrimeCoffea?

  • Post last modified:Tháng Tư 15, 2021
  • Reading time:7 phút để xem
  • Post category:Khái niệm

Liên quan đến một sự việc hệ trọng mà (hoặc theo cá nhân Prime, là chúng mình thấy cực kỳ hệ trọng 😜) Prime Coffee xin thông báo đến mọi…