Khoa học

Đối với hầu hết, cà phê là một thức uống được yêu thích. Tuy nhiên, đối với một số người, nó cũng là một đối tượng nghiên cứu khoa học, và đối với những người khác, nó được tiếp cận như một nghề thủ công, dựa trên cả kỹ năng và kinh nghiệm !

Slider
Cấu tạo giải phẩu của quả cà phê | PrimeCoffee
Cấu tạo giải phẫu quả cà phê

Cấu tạo giải phẩu của quả cà phê | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Năm 25, 2021
  • Reading time:13 mins read
  • Post category:Khoa học

Một quả cà phê thông thường có cấu tạo gồm hai phần chính, Phần vỏ (với vỏ ngoài + chất nhầy) và Phần hạt (bao gồm vỏ trấu, vỏ lụa…