PrimeCoffee chuyên mục lịch sử

Chuỗi bài viết nghiên cứu về lịch sử phát hiện, phổ biến và chinh phục thế giới của cà phê, hơn nữa đó là các nền văn hóa đồ sồ mà cà phê đã kiến tạo nên. Tuy nhiên, để soi rọi con đường phát triển của cà phê từ giai đoạn manh nha khám phá đến ngày hôm nay không phải là điều đơn giản. Lịch sử – Văn hóa luôn là chủ đề tốn nhiều giấy mực trong thế giới của cà phê.


 

Tại sao lại là Espresso? PrimeCoffee
Tại sao lại là Espresso? PrimeCoffee

Tại sao lại là Espresso? PrimeCoffee

Caffé Espresso, Đó là một thức uống, một lối sống, một nghi lễ, một chứng nghiện. Đó là một mục tiêu cuối cùng và một sự pha chế trong mơ.…