Category: Lịch sử & Văn hóa

Lịch sử du nhập cây cà phê vào Việt Nam | PrimeCoffee

Lịch sử du nhập cây cà phê vào Việt Nam

Cây cà phê đầu tiên được người Pháp mang đến Việt Nam vào năm 1857, từ các đồn điền nhất nhì Đông Dương này, cây cà phê đã có những