PrimeCoffee chuyên mục lịch sử

Chuỗi bài viết nghiên cứu về lịch sử phát hiện, phổ biến và chinh phục thế giới của cà phê, hơn nữa đó là các nền văn hóa đồ sồ mà cà phê đã kiến tạo nên. Tuy nhiên, để soi rọi con đường phát triển của cà phê từ giai đoạn manh nha khám phá đến ngày hôm nay không phải là điều đơn giản. Lịch sử – Văn hóa luôn là chủ đề tốn nhiều giấy mực trong thế giới của cà phê.


 

Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso | Máy Espresso P.1
Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso -Máy Espresso P1 - PrimeCoffee

Khởi đầu lịch sử của máy pha cà phê Espresso | Máy Espresso P.1

Mười năm trước, thật dễ dàng để thuyết phục người tiêu dùng rằng Espresso (và đồ uống dựa trên espresso) là cách duy nhất và tốt nhất để thưởng thức…