nguồn gốc các giống cà phê

Nguồn gốc và Đặc điểm các giống cà phê phổ biến | PrimeCoffee

Có hơn 125 giống cà phê được biết đến trên thế giới ngày nay, mặc dù chỉ có hai trong số chúng có khả năng thương mại: Coffea Arabica và Coffea Canephora (Robusta). Riêng với ngành Specialty Coffee, chúng biết rằng chỉ có thể khai thác tiềm năng hương...

Scroll to top