Read more about the article Thành phần hóa học của hạt cà phê | PrimeCoffee
Thành phần hóa học của hạt cà phê | Primecoffee

Thành phần hóa học của hạt cà phê | PrimeCoffee

Bài viết này trình bày tổng quan về các các thành phần hóa học của cà phê như carbohydrate, protein, lipid, caffein, axit, chất thơm và khoáng chất.. Các nhóm…

Read more about the article Bàn về cà phê rang đậm (Dark roast) | PrimeCoffee
Bàn về cà phê rang đậm Dark-roast PrimeCoffee

Bàn về cà phê rang đậm (Dark roast) | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Chín 9, 2021
  • Reading time:17 mins read
  • Post category:Rang cà phê

Không có gì mới lạ khi nói về cà phê rang vừa & nhạt (medium & light roast) chúng đã trở nên phổ biến trong sự nổi lên của làn…