Sản xuất & Thương mại

Khi bạn mua cà phê cappuccino hàng ngày của mình, người nông dân trồng cà phê nhận được ít hơn một phần trăm số tiền bạn phải trả cho nó. Và chỉ có khoảng 6% giá bạn trả cho cà phê trong siêu thị thuộc về người nông dân !

Slider
Sơ lược về lịch sử tiếp thị ngành cà phê | PrimeCoffee
Sơ lược về lịch sử tiếp thị trong ngành cà phê | Prime Coffee

Sơ lược về lịch sử tiếp thị ngành cà phê | PrimeCoffee

Ngày nay cà phê và các đồ uống có chứa caffeine khác là một phần cuộc sống của hàng triệu người. Không giống như các ngành công nghiệp chất gây…

Lịch sử cà phê, từ khám phá đến thương mại hóa | PrimeCoffee
Lịch sử Cafe thế kỷ 16-17 Khởi đầu từ Ethiopia đến Ả Rập

Lịch sử cà phê, từ khám phá đến thương mại hóa | PrimeCoffee

Cà phê cũng giống như rượu - hàng trăm loại khác nhau xếp hàng trên kệ, những cái tên cung cấp rất ít thông tin để giúp bạn phân biệt…