Sản xuất & Thương mại cà phê
Chuyên mục Sản xuất & Thương mại - PrimeCoffee
Sản xuất & Thương mại

Khi bạn mua cà phê cappuccino hàng ngày của mình, người nông dân trồng cà phê nhận được ít hơn một phần trăm số tiền bạn phải trả cho nó. Và chỉ có khoảng 6% giá bạn trả cho cà phê trong siêu thị thuộc về người nông dân !