Category: Specialty coffee

Sản xuất cà phê tại Indonesia

Chúng ta rất ít khi nhắc đến cà phê Indonesia trên thị trường quốc tế, hoặc đúng hơn là hầu hết cà phê đặc sản của Indonesia được gọi bằng

Cà phê Kona từ Hawaii

Hawaii là vùng sản xuất cà phê duy nhất ở một quốc gia thuộc Thế giới thứ nhất. Điều này làm thay đổi nền kinh tế cũng như hoạt động

Cà phê Yirgacheffes từ Ethiopia

Như một điều mặc định khi nhắc đến Cà phê Ethiopia người ta đều nhắc đến vùng cà phê Harar lâu đời, nhưng sẽ rất thiếu sót nếu tất cả tạm dừng tại Harar.