PrimeCoffee chuyên mục Specialty cofee

Làm thế nào để nhiều hiểu về Specialty Coffee hơn? Từ nhiều năm viết về cà phê của PrimeCoffee câu hỏi này đã được đặt lên hàng đầu trong các cuộc trò chuyện, bài đăng, mọi thứ có liên quan đến cà phê khác… Tầm nhìn này về Specialty coffee cũng là chủ đề được truyền bá trong Film about Coffee:

Chúng tôi muốn chia sẻ Specialty Coffee với nhiều người hơn, có nhiều độc giả hơn, phát triển doanh nghiệp, kiếm được lợi nhuận tốt hơn… Và hơn hết chúng tôi mong muốn có tác động mạnh mẽ hơn đối với ngành cà phê, bất cứ nơi nào chúng tôi có mặt trên chuỗi cung ứng, chúng tôi muốn mang về nhiều giá trị hơn cho các đối tác,..