Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee
Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee

Thời gian chiết xuất Espresso | PrimeCoffee

  • Sửa đổi lần cuối:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:14 phút để đọc
  • Chuyên mục bài viết:Chiết xuấtEspresso

Thời gian là biến ít được tác động đến nhất kỹ thuật Espresso. Yếu tố này được đo bằng giây, từ khi máy bơm chạy và kết thúc lúc máy bơm dừng…