Cà phê bản địa – Single origin coffee | PrimeCoffee
Single origin coffee - Cà phê bản địa - PrimeCoffee

Cà phê bản địa – Single origin coffee | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Ba 3, 2021
  • Reading time:17 phút để xem
  • Post category:Canh tác / Khái niệm

Single origin coffee – tạm dịch “cà phê bản địa” phải thỏa mãn hai yếu tố cơ bản: Thứ nhất đó là một loại cà phê đơn nguồn gốc, không…