Read more about the article Vai trò của Áp xuất trong chiết xuất cà phê
Vai trò của Áp xuất trong chiết xuất cà phê Espresso - Prime Coffee.jpeg

Vai trò của Áp xuất trong chiết xuất cà phê

Đối với pha chế nói chung và Espresso nói riêng, Áp suất là một trong những động lực chính của quá trình chiết xuất, nó không chỉ là một biến…

0 Comments
Read more about the article Văn hóa cà phê Thổ Nhĩ Kỳ và ấm cà phê Ibrik – Turkish Coffee
Văn hóa cà phê Thổ Nhĩ Kỳ và ấm cà phê Ibrik - Turkish Coffee

Văn hóa cà phê Thổ Nhĩ Kỳ và ấm cà phê Ibrik – Turkish Coffee

Turkish Coffee - Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ (TNK), Là phương pháp thưởng thức cà phê truyền thống của người TNK. Cà phê được nghiền rất mịn (mịn nhất trong…

Chức năng bình luận bị tắt ở Văn hóa cà phê Thổ Nhĩ Kỳ và ấm cà phê Ibrik – Turkish Coffee