Cà phê Geisha từ Panama – Bản đồ cà phê Châu Mỹ
Cà phê Geisha từ Panama - Bản đồ cà phê Châu Mỹ

Cà phê Geisha từ Panama – Bản đồ cà phê Châu Mỹ

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:5 phút để xem
  • Post category:Bản đồ cà phê

Kể từ đầu những năm 2000, từ khi được công nhận như một Specialty Coffee, cà phê Geisha đã đại diện cho Panama trước bản đồ cà phê thế giới. Sự thành…