Cà phê Geisha từ Panama – Bản đồ cà phê Châu Mỹ
Giống cà phê Geisha Panama Prime Coffee

Cà phê Geisha từ Panama – Bản đồ cà phê Châu Mỹ

  • Post last modified:Tháng Năm 11, 2021
  • Reading time:5 mins read
  • Post category:Giống loài

Kể từ đầu những năm 2000, từ khi được công nhận như một Specialty Coffee, cà phê Geisha đã đại diện cho Panama trước bản đồ cà phê thế giới. Sự thành…