Tag: Trading

Làn sóng cà phê thứ ba (Third wave of coffee)

Làn sóng cà phê thứ ba – Third wave of coffee

Làn sóng cà phê thứ ba (Third wave coffee) là phong trào sản xuất cà phê chất lượng cao và xem cà phê như một nghệ thuật thủ công (Artisanal), chứ không đơn thuần là một hàng hóa. Làn sóng cà phê thứ ba bao

Một định nghĩa toàn diện về Specialty Coffee

Một định nghĩa toàn diện về Specialty Coffee

Specialty Coffee – Tạm dịch “cà phê đặc sản” là một thuật ngữ đã tồn tại ngót 4 thập kỷ và bao hàm nhiều yếu tố trong suốt chuỗi cung ứng cà phê, chứ không đơn thuần chỉ nói về một loại cà phê nào

Các chứng nhận phổ biến trên cà phê - PrimeCoffee

Các chứng nhận cà phê phổ biến trên thế giới

Ngày nay, chứng nhận cà phê ở khắp mọi nơi, trong các cửa hàng cà phê đặc sản, nhà hàng, kệ hàng siêu thị,..! Đó là vì người tiêu dùng muốn biết cà phê của họ đến từ đâu. Điều này đặc biệt đúng trong