Biểu mẫu Cupping chính thức của SCA

File mềm (PDF) dễ dàng in ấn

Biểu mẫu thử nếm – Cupping chính thức thức được sử dụng trong tất cả các lớp thử nghiệm SCA ở định dạng PDF (sẵn sàng in ấn khổ A4). Vui lòng tham khảo tài liệu liên quan về Cupping của PrimeCoffee để biết thêm thông tin.

Là một đọc giả, bạn có quyền truy cập miễn phí vào biểu mẫu này, nếu cảm thấy hữu ích bạn có thể Quyên góp cho PrimeCoffee, để chúng mình có thể mang đến nhiều thông tin & tài nguyên hơn cho cộng đồng.

⚠️ Tài liệu này được chia sẻ với mục đích phi thương mại – PrimeCoffee và tác giả miễn trừ các trách nhiệm liên quan.

 

Tài nguyên cà phê từ PrimeCoffee

Vì ngành cà phê rất cần các công cụ tốt & hiệu quả, hãy tham khảo thêm bộ sưu tập tài nguyên hướng dẫn trực quan được phát triển bởi PrimeCofffee!