Biểu mẫu phân loại cà phê Arabica từ SCA

File mềm (PDF) dễ dàng in ấn

Biểu mẫu phân loại cà phê Arabica chế biến ướt của SCA. Biểu mẫu này được thiết kế cho mục đích phân loại và tính toán các khiếm khuyết trong cà phê. Để hiểu thêm về cách tính lỗi và nhận dạng các khiếm khuyết trên cà phê vui lòng tham khảo Các dạng khiếm khuyết thường gặp trên cà phê nhân xanh.

Là một đọc giả của PrimeCoffee, bạn có quyền truy cập miễn phí vào biểu mẫu này, nếu cảm thấy hữu ích bạn có thể Quyên góp cho PrimeCoffee, để chúng mình có thể mang đến nhiều thông tin & tài nguyên hơn cho cộng đồng.

⚠️ Tài liệu này được chia sẻ với mục đích phi thương mại – PrimeCoffee và tác giả miễn trừ các trách nhiệm liên quan.

Tài nguyên cà phê từ PrimeCoffee

Vì ngành cà phê rất cần các công cụ tốt & hiệu quả, hãy tham khảo thêm bộ sưu tập tài nguyên hướng dẫn trực quan được phát triển bởi PrimeCofffee!