Bộ tài liệu thuật ngữ cảm quan

In ấn khổ A2 (D: 59.4cm /C: 42cm)

Bộ tài liệu thuật ngữ cảm quan xác định 110 thuộc tính Hương – Vị có trong cà phê và cung cấp mô tả chi tiết của chúng. Có 11 áp phích dựa trên 09 thuộc tính cơ bản trên Coffee Taster’s Flavor Wheel của SCA với phần mô tả thuộc tính cảm quan từ Sensory Lexicon (WCR) được biên dịch bằng Tiếng Việt bao gồm:

  • Vòng Tròn Hương Vị Cà Phê của SCA & bản Việt hóa
  • 11 trang thiết kế mở rộng trên Vòng Tròn Hương Vị, bao gồm phần mô các thuộc tính Sensory Lexicon của chúng.

Đây là một bộ tài liệu kỹ thuật số hoàn chỉnh khổ giấy A (từ A4-A0) mỗi trang được thiết kế riêng để trở thành một áp phích treo tường.

Bộ Tham chiếu 110 Thuộc tính cảm quan

Bộ tài liệu thuật ngữ cảm quan này là sự kết hợp vòng tròn hương vị cà phê của SCA với phần mô tả thuộc tính cảm quan từ Sensory Lexicon (WCR) bằng ngôn ngữ thiết kế trực quan hơn. Thay vì phải quan sát một vòng tròn màu sắc, và đối chiếu với mô tả của nó trong từ điển thuật ngữ cảm quan. Giờ đây bạn có thể tham chiếu qua từng thuộc tính (đã được sắp xếp theo nhóm) trong một tài liệu duy nhất – bằng Tiếng Việt.

Là một công cụ, Bộ Tham Chiếu 110 Thuộc Tính Cảm Quan được thiết kế để tăng tính trực quan, thú vị khi sử dụng và mang lại lợi ích cho những người muốn phân tích và mô tả các hương vị có trong cà phê (kết hợp với Coffee Taster’s Flavor Wheel) có một số điều bạn cần biết về bộ tài liệu này như sau:

  • Mỗi trang trong tài liệu là một bản thiết kết dựa trên 09 nhóm thuộc tính cơ bản trong trong vòng tròn hương vị giúp bạn dễ dàng đối chiếu, cảm nhận và phân tích hương vị trong cà phê.
  • Các thuộc tính hương & vị dựa trên Vòng Tròn Hương Vị Cà Phê và kèm theo mô tả chi tiết dựa trên bộ từ vựng cảm quan Sensory Lexicon.
  • Tài liệu này còn đính kèm Vòng Tròn Hương Vị Cà Phê của SCA và bản Việt hóa bởi PrimeCoffee để bạn dễ dàng đối chiếu khi sử dụng.

Ưu điểm

So với Vòng Tròn Hương Vị Cà Phê Việt Hóa, hoặc vòng tron bộ tài liệu được tích hợp đầy đủ hơn. Mỗi thuộc tính đều có một mô tả chi tiết được biên dịch từ Sensory Lexicon. Đây cũng là điểm mạnh của tài liệu này, vì bạn sẽ có nhiều gợi ý và các đối chiếu liên quan đến thuộc tính hơn sơ với vòng tròn hương vị – với duy nhất phần tên thuộc tính.

Là một công cụ trực quan, Bộ Tham Chiếu 110 Thuộc Tính Cảm Quan được thiết kế cho mục đích in ấn và trên đa phương tiện. Bạn có thể tải về file để xem trên các thiết bị đi động hoặc in ấn tùy ý.

TỪ CHUYÊN TRANG KIẾN THỨC CÀ PHÊ


Bạn không trả giá,
cho kiến thức
mà là sự tử tế

Tiết lộ: Chi phí từ các tài nguyên này được sử dụng để duy trì & sáng tạo nội dung cho PrimeCoffee!

ĐẶT HÀNG NGAY!

Prime sẽ gửi file qua email bạn cung cấp!
Trong thời gian giãn cách xã hội, bạn có thể đóng góp một khoản phí nhất định để nhận file PDF (Ấn phẩm sẽ được cung cấp ngay khi có thể)!

Tài nguyên cà phê từ PrimeCoffee

Vì ngành cà phê rất cần các công cụ tốt & hiệu quả, hãy tham khảo thêm bộ sưu tập tài nguyên hướng dẫn trực quan được phát triển bởi PrimeCofffee!