Sổ tay thuật ngữ cảm quan

Sổ tay Thuật ngữ Cảm quan xác định 110 thuộc tính Hương – Vị có trong cà phê và cung cấp mô tả chi tiết của chúng thông qua ngôn ngữ thiết kế đẹp mắt. Tài liệu này dựa trên Coffee Taster’s Flavor Wheel của SCA với phần mô tả thuộc tính cảm quan từ Sensory Lexicon (WCR) được biên dịch bằng Tiếng Việt bởi PrimeCoffee để giúp bạn dễ dàng cảm nhận các thuộc tính hương vị trong cà phê.

Bộ tài liệu hoàn chỉnh bao gồm sổ tay khổ A4 (24 trang) đi kèm hai Poster Vòng tròn hương vị cà phê  (tiếng Anh / Việt) khổ A3. Ngoài ra bạn còn được mở quyền truy cập phiên bản kỹ thuật số với file PDF và hình ảnh chất lượng cao.

Bộ tài liệu
Thuật ngữ Cảm quan

$ 370
000đ
-120.000đ khi đặt mua từ 2 bộ
  • Sổ tay thuật ngữ A4
  • Vòng tròn hương vị tiếng Anh khổ A3
  • Vòng tròn hương vị tiếng Việt khổ A3
  • Trọn bộ File mềm

Thông tin đặt hàng

Bạn thấy đó, prime không phải một trang thương mại thực thụ, vì vậy bạn cần điền các thông tin sau đây để chúng mình liên hệ và xác nhận đơn hàng nhanh nhất có thể!

Cám ơn bạn vì đã ủng hộ Prime, đây là nguồn lực để tạo ra nhiều nội dung hữu ích hơn cho 'tất cả chúng ta' !

— ng.tg.hai van —