PrimeCoffee chuyên mục thương mại

Cà phê là sản phẩm mang về giá trị lớn từ các giao dịch trên thị trường thế giới cũng như giữ vững sinh kế cho hàng triệu nông dân ở các nước đứng đầu về xuất khẩu. Thị trường thương mại cà phê đã bắt đầu vào khoảng thế kỷ 16 -17, từ khi các thương nhân Hà Lan mang cà phê đến khắp các lục địa trên thế giới. Sau nhiều thế kỷ, sự vận động tự nhiên đã thay đổi cục diện và mở ra một diên mạo mới của công cuộc sản xuất thương mại cà phê toàn cầu.