Từ điển Thuật ngữ

Từ A đến Z; Từ Trồng & Rang
đến Pha & Nếm

Bạn có thể tra cứu nhiều hơn từ danh sách bên dưới

Bean | Hạt

Brewing | Pha chế

Cupping

Espresso

Growing | Canh tác

Origin | Nguồn gốc

Processing | Quá trình

Product | Sản phẩm

Roasting | Rang

Tasting | Thử nếm

Trading | Thương mại

Variety | Giống loài

về "chữ" trong hạt cà phê

Tại PrimeCoffea, chúng mình nhận thấy rằng ngành công nghiệp cà phê đang bị thiếu những khái niệm nền tảng. Những người “chuyên nghiệp” hoặc “sành sỏi” rơi vào cái bẫy tương tự như ngành rượu: Nói bằng “biệt ngữ” và các thuật ngữ trong ngành thường không hữu ích cho 80% cộng đồng yêu thích cà phê. Do đó, nếu bạn không chắc một trong những khái niệm được thảo luận trên blog của PrimeCoffea có nghĩa là gì? Bảng thuật ngữ cà phê này sẽ giải thích chúng đơn giản nhất có thể.

Bạn có thể nhận thấy đôi khi có một số thông tin mâu thuẫn với sự đồng thuận của giới cà phê. Nếu những quan điểm “dị giáo” này chưa phù hợp với bạn, xin vui lòng bỏ qua. Prime luôn cố gắng tốt hơn mỗi ngày, thông qua việc tìm kiếm, học hỏi và sự giúp đỡ từ cộng đồng cà phê.

Cám ơn các bạn, những người yêu cà phê thực sự đam mê!