Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Balance – Tính cân bằng

Lối tắt:

Balanced là một thuật ngữ mô tả cà phê với hương vị dễ chịu, đủ tính phức tạp để trở nên thú vị nhưng không quá nổi bật hoặc áp đảo bởi một đặc tính cụ thể nào đó.( trái ngược với: overpowering, overshadowing, overwhelming). Thuật ngữ Balance thường được sử dụng khi đánh giá độ “cân bằng” của cà phê trong quá trình Cupping.

Một loại cà phê “cân bằng tốt” (well balance) thường sở hữu tất cả các đặc trưng cơ bản trong mô tả hương vị như: body, aroma, flavor, acidity, bitterness, sweetness, aftertaste… Do đó nó không bị mất cân đối về một đặc tính hương vị cụ thể nào và chắc chắn không mang theo các lỗi hoặc khiếm khuyết trong hương vị (taste fault/flavor defect)

BẠN CÓ BIẾT !


Đặt trước ngay
với nhiều ưu đãi