Barista

Barista

Barista là người pha chế và/hoặc phục vụ cà phê và đồ uống làm từ cà phê (Espresso). Một barista cần có kỹ năng pha chế đồ uống làm từ cà phê và thường có kiến thức sâu rộng về các loại cà phê.

Năm 1938, bản ghi đầu tiên về từ “barista” xuất hiện. Trước thời điểm đó, thuật ngữ “barman”.  Tuy nhiên, với sự thành công của Mussolini và phong trào Phát xít đã dẫn đến một chiến dịch dân tộc chủ nghĩa nhằm “Ý hóa” những từ thông dụng. “Barman” được coi là quá đậm chất Mỹ, nên đã được thay thế bằng “barista”, một từ nghe giống tiếng Ý hơn.

Theo truyền thống, vai trò của barista là một công việc chuẩn bị – pha chế và phục vụ đồ uống. Tuy nhiên, khi cà phê trở nên phức tạp hơn, và phong trào cà phê thủ công (Craft Coffee) mở rộng tầm ảnh hưởng, khách hàng không chỉ chú ý đến hương vị cà phê mà còn quan tâm đến nhiều thông tin hơn, các barista có thể mang theo vai trò của một “thợ thủ công” kiêm việc “tư vấn”.