Body

Body

Về mặt kỹ thuật, “body coffee” (tạm dịch: “thể chất cà phê”) là một đặc điểm của sức mạnh và được xác định bằng nồng độ TDS (Total Dissolved Solids – Tổng chất rắn hòa tan) trong cốc. Cà phê đậm đặc có thể tạo cảm giác đặc và để lại một lớp màng trên lưỡi. Cà phê yếu có cảm giác gần giống như nước; nó loãng và có rất ít hoặc không có cảm giác đọng lại trên lưỡi của bạn.

Đừng tưởng tượng quá nhiều về “body coffee” nhé ! 🙃

Khi nói đến mô tả body, các thuật ngữ dày (thick) và mỏng (thin) có thể mang hàm ý tiêu cực – cả hai đều ngụ ý rằng đã xảy ra sự cố trong quá trình chiết xuất cà phê. Thay vào đó, các chuyên gia sử dụng hai từ khác để mô tả body: “heavy” và “light“. Bởi vì “thick” và “thin” tạo ra cảm giác phân cực rằng cà phê tốt hoặc tệ, nhưng trong bối cảnh mô tả thể chất của cà phê, không nhất thiết phải tốt hơn hoặc xấu hơn cái khác.