Boiler

Boiler

Boiler tức lò hơi hay nồi hơi là một bình kín, trong đó nước hoặc chất lỏng khác được làm nóng. Chất lỏng được làm nóng sẽ hóa hơi và thoát ra khỏi lò hơi để được sử dụng trong các quy trình ứng dụng khác nhau, bao gồm sản xuất điện, gia nhiệt, nấu ăn, vệ sinh,..

Hai nồi hơi trên máy Espresso

Liên quan đến cà phê, Boiler thường liên quan đến máy pha cà phê Espresso. Tất cả các máy pha cà phê Espresso đều có nồi hơi để làm nóng nước. Hầu hết các máy pha cà phê Espresso thương mại sẽ có hệ thống lò hơi kép (double boiler); một nồi hơi để làm nóng cà phê và một để làm nóng hơi nước. Máy pha cà phê Espresso sản xuất bằng hơi nước. Do đó, sẽ có một nồi hơi duy nhất chịu trách nhiệm làm nóng nước chiết xuất cà phê và một nồi hơi phụ trách nước hấp sữa, pha chế hoặc lấy nước nóng.

Nồi hơi pha cà phê thường được làm bằng kim loại dẫn nhiệt tốt, các kim loại phổ biến nhất là nhôm, đồng thau, đồng và thép không gỉ. Nhôm và đồng thau thường được sử dụng trong các máy pha cà phê Espresso rẻ hơn trong khi đồng và thép không gỉ được tìm thấy trong các máy pha cà phê thương mại, đắt tiền hơn.

Máy pha cà phê espresso bằng một nồi hơi thường sẽ không đủ mạnh để tạo ra bọt siêu nhỏ chất lượng cao, và thiếu ổn định khi pha chế liên tục