Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Brew ratio – Tỷ lệ pha

Lối tắt:

Tỷ lệ pha cà phê đề cập đến tỷ lệ cà phê với nước (hoặc ngược lại) là một phần của công thức pha cà phê. Ví dụ: người ta có thể nói tỷ lệ pha 50% hoặc Brew ratio = 1: 2. Cả hai đều có nghĩa cốc cà phê nặng gấp lượng bột cà phê được sử dụng. Mở rộng ra trong việc pha chế, đối với các kỹ thuật pha PourOver bạn có thể sử dụng tỷ lệ 1:15 – tức 15g cà phê cho một cốc 225g ; trong khi với Espresso bạn có thể dùng 22g cà phê nhưng tạo ra một cốc 30g hoặc 44g.

Ngày nay, các tỷ lệ pha Espresso được quy định khá nghiêm ngặt và gần như đã trở thành văn hóa tại một số khu vực trên thế giới.

Trước Blooming – Sự trưởng nở
Sau Channeling – Kênh lưu dẫn