C market

C market

C Market (coffee commodity market) tức thị trường hàng hóa cà phê, còn được gọi là Thị trường C, là nơi giá cà phê toàn cầu được xác định mỗi ngày bởi các nhà giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York .

Trừ khi bạn là một người đam mê cà phê lớn, hoặc thực sự theo dõi thị trường hàng hóa, bạn có thể thậm chí chưa bao giờ biết rằng cà phê là một mặt hàng được giao dịch nhiều, với giá trị xuất khẩu toàn cầu lên tới hơn 20 tỷ USD – www.craftcoffeeguru.com

Tiêu chuẩn chất lượng cho cà phê xanh

Các tiêu chuẩn chất lượng cho cà phê khá đơn giản: hạt cà phê cần phải từ giống Arabica , chúng phải còn xanh (chưa rang), chúng phải đến từ các trang trại cà phê ở một trong hai mươi quốc gia sản xuất cà phê được xác định trước và trao đổi cà phê cần phải diễn ra tại một trong tám nhà kho được cấp phép trên toàn cầu.

Nếu một pound cà phê phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng này, thì nó có thể được giao dịch trên Thị trường C và giá trị của nó được coi là giống với tất cả các pound cà phê khác cũng đã đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Thị trường C.

Cà phê được giao dịch như thế nào trên thị trường C

Giá cà phê trên Thị trường C không dao động ngẫu nhiên – nó thay đổi dựa trên cung và cầu, mà còn dựa trên những dự đoán của thương nhân về cung và cầu trong tương lai. Về cơ bản, tất cả các tác nhân trên Thị trường C đều đang cố gắng mua cà phê với giá rẻ hoặc bán cà phê với giá cao.

Tuy nhiên, các sắc thái thực tế của Thị trường C không hoàn toàn đơn giản. Rất nhiều hoạt động trên Thị trường C xoay quanh các hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai là thỏa thuận giữa người mua và người bán trên Thị trường C (hoặc trên bất kỳ thị trường hàng hóa nào). Trong hợp đồng tương lai Thị trường C, người mua đồng ý mua một lượng cà phê cụ thể (thường là 37.500 pound) với một mức giá cụ thể tại một thời điểm cụ thể, được chỉ định vào ngày hết hạn của hợp đồng trong tương lai. Đôi khi, ngày hết hạn này không xảy ra cho đến vài năm sau khi hợp đồng được ký kết.

Giá cụ thể của hợp đồng tương lai được xác định dựa trên giá thị trường hàng hóa tại thời điểm hợp đồng được thực hiện, có nghĩa là người mua thường tìm cách thực hiện hợp đồng tương lai khi giá cà phê hàng hóa thấp, đảm bảo rằng họ không bị kết phải trả thêm rất nhiều tiền cho cà phê của họ nếu giá đột ngột tăng vọt.