Capsules

Capsules

Nestlé đã phát minh ra công nghệ viên nang vào năm 1972, dưới tên gọi “Nespresso”. Kể từ đó, các tương tự, từ các công ty khác đã ồ ạt xuất hiện và đạt được thành công. Tiêu thụ cà phê viên nang đã tinhanh ngay sau đó. Lợi ích chính của Capsules là khả năng kiểm soát và đơn giản hóa việc pha cà phê.

Cơ bản, Viên nang chỉ đơn giản chứa cà phê xay, nhưng một số viên nang bằng nhôm hoặc nhựa kết hợp với khí trơ (khí Nitro) nhằm đảo bảo giữ được độ tươi của cà phê trong thời gian lâu hơn. Cho đến gần đây, thị phần cho Capsules đang dần chứng kiến sự thu hẹp và nhường chỗ cho Specialty Coffee.