Clean

Clean

Thuật ngữ “Clean” khiến chúng ta dễ dàng liên tưởng đến “cà phê sạch”, và ngay sau đó, ta phải tự hỏi thế nào là cà phê bẩn?

Trên thực tế, khi những khuyết tật ( Defects) không được loại bỏ trong quá trình phân loại sàng lọc sẽ để lại các hương vị khiếm khuyết không mong muốn, chẳng hạn như hương gỗ khói, bụi, mốc… Cà phê được chế biến tốt thường được mô tả là nếm sạch (clean-cup), Tuy nhiên, những mô tả này không chỉ thể hiện các thiếu sót trong cách chế biến, phân loại cà phê, mà còn phụ thuộc vào giống loài, điều kiện canh tác. Chẵn hạn như một giống năng suất kém chất lượng được trồng ở độ cao thấp với môi trường không thuận lợi có thể được chọn và chế biến cực kỳ tốt mà vẫn không tạo ra một cốc Clean.