Cup of Excellence

Cup of Excellence

Cup of Excellence (COE) là một cuộc thi trong đó các nhà sản xuất có cà phê được phân loại và xếp hạng theo chất lượng cà phê của họ. Được thành lập vào năm 1999, COE đã trở thành cuộc thi của những người trồng cà phê hàng đầu tại 13 quốc gia sản xuất cà phê. Cuộc thi bắt nguồn từ một sáng kiến ​​của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) nhằm quảng bá cà phê đặc sản.

Cup of Excellence được tổ chức lần đầu bởi Liên minh cà phê xuất sắc (Alliance for Coffee Excellence), được thành lập bởi George Howell và Susie Spindler. Chương trình thực sự giúp làm nổi bật chất lượng được tạo nên bởi quá trình canh tác cà phê. Đồng thời cho phép các nhà sản xuất tiếp cận với khách hàng quốc tế sẵn sàng trả tiền cho chất lượng cao.

Các quốc gia như Rwanda, Colombia, Costa rica,.. đã thay đổi đáng kể bộ mặt ngành cà phê thông qua các chương trình COE, điều này gây chú ý đến chất lượng cà phê mà một quốc gia có thể sản xuất. Tuy vậy, không phải tất cả các quốc gia sản xuất cà phê đều tổ chức Cup of Excellence và các hệ thống đấu giá khác nhau cũng đã xuất hiện, chẳng hạn như Best of Panama,..