Logo ca phe nguyen ban Prime Coffea blog

Bạn đang có mặt tại cơ sở kiến thức về cà phê của PrimeCoffee. Một nơi cung cấp các thuật ngữ liên quan đến ngành cà phê. Một số nội dung có thể chưa thực sự phù hợp với sự đồng thuận chung của cộng đồng cà phê, vì vậy Prime luôn sẵn sàng đóng góp từ bạn đọc!


PrimeCoffea.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung với sự bảo hộ của DMCA©. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng, chia sẻ các thông tin từ trang webs miễn là tuân thủ Bản quyền và cung cấp liên kết đến đến nội dung gốc từ PrimeCoffea.

Development

Lối tắt:

Thuật ngữ “development” trong cà phê được sử dụng gần như độc quyền khi thảo luận về kỹ thuật thuật rang. Một mặt, nó có thể đề cập đến một giai đoạn rất đặc biệt trong quá trình rang và mặt khác, nó nhắc đến một khái niệm tổng thể về việc cà phê được biến đổi như thế nào.

Khi cà phê được rang, nhiều quá trình và phản ứng hóa học xảy ra. Nếu chúng ta không thể phát triển đủ những thứ này trong hạt cà phê, thì cà phê có thể có vị cỏ, chua và không đủ phức tạp. Khi nếm thử cà phê, người uống có thể nhận ra tác động của quá trình rang và có thể nói rằng cà phê đã được phát triển dưới dưới mức cần thiết (under) hoặc hoặc cà phê đã được phát triển quá giới hạn (over) .

Thời gian điểm diễn ra sự phát triển mạnh mẽ (hoặc sâu sắc) nhất của hạt cà phê, thường được đánh dấu từ sau tiếng nổ đầu tiên. Tuy nhiên sẽ là khôn ngoan khi thảo luận về điều này theo thang đo thời gian. Vì một loại cà phê không nhận đủ nhiệt lượng cần thiết trong quá trình rang vẫn có thể không được phát triển tốt, ngay cả khi thời gian phát triển dài.

Trước City roasts
Sau Drum roaster – Trống rang